energy.gov.au

energy-theme-default

Reports for the National Pilots of the Residential Efficiency Scorecard

In 2018-2019, the former COAG Energy Council provided funding to pilot a national version of the Victorian Residential Efficiency Scorecard (Scorecard) tool in capital cities (Adelaide, Brisbane, Canberra, Hobart, Perth and Sydney). 

A customised version of the Scorecard was developed for tropical climate zones across northern Australia. It was adjusted to include key features that are important to tropical housing design, such as ventilation, shading, roof colour and ceiling fans.

Proposed building upgrades - Roselands Boarding House

Date

The Boarding House project at Roselands NSW is still in design development stage, and consists of 9 sole occupancy units and a communal lounge. Out of the 9 units, 6 are proposed to be two storey structures, with a mezzanine bedroom. The 3 remaining units and communal lounge room are proposed to be single storey structures. The project is a class 3 building under the NCC, located at Roselands, inner western Sydney which falls in NCC Climate Zone 5.

[Vietnamese/Tiếng Việt] 5 sáng kiến để tiết kiệm năng lượng và tiền bạc trong nhà quý vị

Date

Do giá cả năng lượng tăng lên, nên đa số chúng ta đang tìm các cách để giảm sử dụng năng lượng trong nhà. Một tin vui là có nhiều cách đơn giản, không tốn kém mà quý vị có thể thực hiện ngay bây giờ. Bằng cách thử một vài trong các sáng kiến này và thực hiện một số thay đổi trong thói quen hàng ngày, chúng ta có thể tiết kiệm được tiền bạc và giúp được môi trường mà không phải hy sinh sự thoải mái, dễ chịu.

[Turkish/Türkçe] Evinizde enerji ve para tasarrufu için uygulayabileceğiniz 5 parlak fikir

Date

Enerji fiyatları artış gösterirken, birçoğumuz evlerimizde daha az enerji kullanmanın yollarını aramaktayız. İyi haber ise, size hiçbir maliyeti olmayan, birçok basit yöntemin bulunmasıdır. Bu görüşleri yürürlüğe koyarak ve günlük alışkanlıklarınızda bir iki değişiklik yaparak, rahatınızdan fedakarlıkta bulunmadan, para tasarrufunda bulunabilir ve çevreye yardımcı olabilirsiniz.