energy.gov.au

energy-theme-default

Tenant's Guide to Green Leases

Date

The guide provides an overview of the basic concepts and elements of Green Leasing, to assist private tenants to achieve better environmental outcomes from the leasing and on-going management of their office space.

Green Lease Handbook

Date

The Green Lease Handbook complements the Tenant's Guide and contains more detailed legal and technical information.

[Punjabi/Punjabi] ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ

Date

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

[Spanish/Español] Guía del inquilino para el ahorro de energía y agua

Date

No hace falta ser propietario para beneficiarse de las acciones para ahorrar agua y energía. Casi un tercio de los australianos reside en una vivienda alquilada, y si bien hay limitaciones sobre lo que se puede cambiar en una casa cuando se alquila, hay maneras de reducir los gastos y el impacto medioambiental, aunque no se puedan instalar paneles solares y tanques de agua de lluvia. De hecho, algunas de las medidas más eficaces que usted puede tomar para ahorrar energía y agua suponen cambios pequeños de sus costumbres cotidianas sin ningún costo económico para usted.

[Thai/ภาษาไทย] คู่มือผู้เช่าในการประหยัดพลังงาน และน้ำ

Date

คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของบ้านก็ได้รับประโยชน์จากการประหยัดน้ำและพลังงานได้ึ้น ชาวออสเตรเลียเกือบ 1 ใน 3 อาศัยอยู่ในบ้านหรือห้องเช่า แม้ว่าจะมีข้อจำกัดว่าคุณสามารถเปลี่ยนอะไรในบ้านที่เช่าอยู่ได้บ้าง แต่ก็มีหลายวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายของคุณและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แม้ว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแทงก์น้ำ์จะไม่ใช่ตัวเลือกก็ตาม อันที่จริงแล้ว ขั้นตอนที่ได้ผลมากที่สุดในการที่คุณสามารถประหยัดพลังงานและน้ำนั้นเน้นที่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในพฤติกรรมประจำวันของคุณโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย

[Somali] 5 fikradood oo wanaagsan oo lagu yareeyo korontada guriga lacagtana lagu dhaqaaleeyo

Date

Iyada oo lacagta korontada kor u sii kacayso, kuwa badan oo naga mid ah ayaa eegaya hab lagu yareeyo korontada guriga. Warka wanaagsani waxa weeye waxaa jira waxyaala badan oo sahlan, oo aan lacag kuugu kacayn oo aad awoodo inaad samayso. Adiga oo isku deyeya fikradahaan oo samaynaya isbedela yaryar ee dabeecadaha maalmeed, waxaad badbaadin kartaa lacag, waxaadna caawin kartaa bay'ada adiga oo aan luminayn waxaad jeceshahay.

[Korean/한국어] 가정에서 돈과 에너지를 절약할 수 있는 5가지 현명한 방법

Date

에너지 요금이 인상됨에 따라 가정에서 에너지 사용을 줄일 수 있는 방법을 찾는 사람들이 늘어나고 있습니다. 희소식은 지금 당장 간단하고 비용이 들지 않는 다양한 방법을 시도해 볼 수 있다는 것입니다. 이러한 방법을 시도하고 생활 습관의 변화를 꾀함으로써 여러분은 편안함을 포기하지 않고도 돈 절약은 물론 환경도 살릴 수 있습니다.

  1. 온수 사용의 최소화

    온수는 평균 가정 에너지 요금의 약 25퍼센트를 차지합니다. 온수 사용을 줄이는 방법으로는 세탁 시 찬물을 사용하고, 수조가 다 찰 때까지 기다렸다가 빨래를 하며, 식기 세척기는 그릇이 꽉 찬 후에만 돌리고, 샤워기는 물줄기가 약한 것으로 달고 (곧 본전 회수가 가능함), 샤워 시간을 줄이는 것입니다.

[Dari/دری] 5 مفكوره عاقلانه برای صرفه جوئی در مصرف انرجی وپول در خانه

Date

با بالا رفتن قیمت برق، بسیاری از ما ها بدنبال راه هائی برای استفاده کمتر از انرجی در منزل هستیم. خبر خوش این است که اکنون می توان بدون آنکه مصارفی برای شما در بر داشته باشد کارهای ساده و متعددی را انجام داد. با استفاده از برخی از این مفكوره ها و تغییر دادن چند چیز در عادات روزانه، می توانید بدون اینکه راحتی خود را فدا کنید در پول صرفه جوئی کرده و به محیط زیست هم کمک کنید.

1
به حد اقل رساندن استفاده از آب داغ

[Chinese, Simplified/简体中文] 居家节能省钱的5个好点子

Date

随着电费提高,我们很多人开始寻找减少居家能耗的方法。好消息是现在你可以采取很多简单又不用花钱的做法。尝试这些方法并做出一些日常习惯上的改变,你可以在不牺牲舒适度的前提下既省钱又保护环境。

  1. 尽量减少使用热水

    家庭电费账单中平均有百分之二十五的电费是因为使用热水。减少的方法包括等衣服攒满时再洗、用冷水洗衣,仅在洗碗机装满的时候才用,安装流速低的喷头(节能所省下的钱很快就会抵得上购买时的成本)并且缩短淋浴时间。

  2. 选择高效能的电器

    家用电器消耗的电费最多可达到电费账单的三分之一。如果你打算购买新的冰箱、冷柜、电视机、 洗衣机、干衣机、洗碗机或空调,注意看能耗评级标签—星标的个数越多表示该产品的耗能越低。 星级高的型号会稍微贵一些,但是选用便宜些的低效能产品在长期来看会花费更多。