energy.gov.au

energy-theme-default

[Greek/Ελληνικά] Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα πληρωμής των λογαριασμών σας ηλεκτρικού και φυσικού αερίου

Date

• Μιλήστε στο λιανικό πάροχό σας. Ο αριθμός τηλεφώνου του είναι στο

λογαριασμό σας

• Ζητήστε υποστήριξη για δυσκολία πληρωμής αν δεν μπορείτε να πληρώσετε

το λογαριασμό σας έγκαιρα

Ζητήστε να ενταχθείτε σε σχέδιο πληρωμής για να πληρώσετε σε μεγαλύτερο

διάστημα ή να κάνετε μικρές τακτικές πληρωμές

• Μείνετε στο σχέδιο για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από αποσύνδεση της

υπηρεσίας, έντοκες πληρωμές και χρεώσεις καθυστερημένων πληρωμών

• Ρωτήστε αν υπάρχουν κυβερνητικές εκπτώσεις ή επιστροφές χρημάτων για

[Croatian/Hrvatski] Аko imate problema s plaćanjem računa za struju i plin

Date

• Razgovarajte s vašim opskrbljivačem. Broj telefona ćete naći na računu

• Pitajte opskrbljivača kakvu pomoć vam može pružiti zbog toga što ne možete

na vrijeme platiti račun

• Zamolite opskrbljivača da napravi plan plaćanja kako biste mogli otplaćivati

račun tijekom dužeg razdoblja ili da vam omogući redovito plaćanje manjih

iznosa

• Pridržavajte se plana kako biste se zaštitili od isključenja, plaćanja kamate i

dodatne naplate zbog kašnjenja u plaćanju

[Arabic/العربية] إذا كنت تواجه مشكلة في دفع فواتير الكهرباء والغاز

Date

• تحدث إلى شركتك. فرقمهم متوفرعلى فاتورتك 

• اسأل عن الدعم أثناء المصاعب المالية إذا لم يكن باستطاعتك دفع فاتورتك في الوقت المحد د

• اطلب منهم وضعك على خطة تسديد، لتدفع على فترة أطول أو تسدد بمدفوعات منتظمة صغيرة

• ودفع الفوائد والرسوم المتأخرة 􀀃 واظب على الخطة لحماية نفسك خشية فصل الكهرباء

• اسأل عما إذا كانت هناك امتيازات أو خصومات حكومية لمساعدتك في المنزل أو في العمل.


لمزيد من المعلومات حول توفير الطاقة والمال في المنزل، قم بزيارة

[Kirundi] Nimba ufise ingorane z’ukuriha amahera ajanye n’umuyagankuba na gaz wakoresheje

Date

• Vugana n’uwuyikudandazako. Inomero zabo ziri kuri ico gikaratasi bakuzaniye

urihirako

• Saba ko bagushigikira kubera ingorane wagize nimba udashoboye kuriha ayo

mahera wakoresheje mu gihe gitegekanijwe

• Saba ko woja ku nteguro y’ukuriha, kugira ngo ushobore kuriha inyuma y’igihe

kirekire canke urihe make make ariko kenshi

• Guma kuri iyo nteguro kugira ngo wikingire ntibagucire umuyagankuba,

ntibagusabe kuriha inyungu canke kuriha ayandi amhera kubera ugucerwa

kurihira ku gihe

[Bosnian/Bosanski] Ako imate problema s plaćanjem računa za struju i gas

Date

• Razgovarajte s prodavačem usluga. Njihov broj se nalazi na vašem računu

• Zatražite pomoć u teškoćama ako ne možete platiti račun na vrijeme

• Zatražite da vas stave na platni plan, da platite tokom dužeg vremena ili da redovno plaćate manje isplate

• Ostanite na planu da se zaštitite od isključenja, plaćanja kamata i zakašnjenja u plaćanju

• Pitajte da li postoje državne ustupci ili popusti da vam pomognu kod kuće ili na poslu.

[Swahili/Kiswahili] Ikiwa una shida ya kulipa bili zako za umeme na gesi

Date

• Ongea na muuzaji wako. Nambari yao iko kwenye bili yako

• Uliza juu ya msaada wa ugumu ikiwa huwezi kulipa bili yako kwa wakati wake

• Omba kuanzisha mpango wa malipo, kulipa kwa muda mrefu zaidi au malipo

ndogo ya kila mara

• Endelea kwenye mpango wa kujikinga kutokana na kukatwa, malipo ya riba

na ada ya kuchelewa

• Uliza ikiwa kuna makubaliano au punguzo ya serikali ili kukusaidia nyumbani

au kazini.

[Vietnamese/Tiếng Việt] Nếu gặp khó khăn trả hóa đơn tiền điện và ga

Date

• Hãy tiếp xúc với công ty điện ga. Trên hóa đơn của quý vị có số điện thoại

của họ

• Yêu cầu họ giúp đỡ vì lý do túng quẫn nếu quý vị không thể trả hóa đơn đúng

hạn

• Yêu cầu được trả góp theo kế hoạch trả tiền, trả trong khoảng thời gian dài

hơn hoặc trả góp một số tiền ít hơn, đều đặn

• Luôn làm theo đúng kế hoạch trả tiền để khỏi bị cắt điện ga, trả tiền lời và trả

lệ phí

• Hỏi xem có tiêu chuẩn giảm giá hoặc bồi hoàn của chính phủ để giúp quý vị ở

nhà hoặc tại nơi làm việc.

[Indonesian/Bahasa Indonesia] Jika mengalami kesulitan membayar tagihan listrik dan gas

Date

• Bicara dengan pengecer Anda. Nomor mereka ada di tagihan Anda

• Tanyakan tentang dukungan kesulitan keuangan jika Anda tidak dapat

membayar tagihan tepat waktu

• Meminta untuk mengikuti rencana pembayaran, diberi waktu lebih lama atau

membuat pembayaran kecil secara teratur

• Tetap mengikuti rencana pembayaran untuk melindungi diri Anda dari

pemutusan, bunga pembayaran dan biaya keterlambatan

• Tanyakan apakah ada potongan harga atau rabat pemerintah untuk

membantu Anda di rumah atau di tempat kerja.