energy.gov.au

energy-theme-default

[Swahili/Kiswahili] Ikiwa una shida ya kulipa bili zako za umeme na gesi

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• Ongea na muuzaji wako. Nambari yao iko kwenye bili yako
• Uliza juu ya msaada wa ugumu ikiwa huwezi kulipa bili yako kwa wakati wake
• Omba kuanzisha mpango wa malipo, kulipa kwa muda mrefu zaidi au malipo
ndogo ya kila mara
• Endelea kwenye mpango wa kujikinga kutokana na kukatwa, malipo ya riba
na ada ya kuchelewa
• Uliza ikiwa kuna makubaliano au punguzo ya serikali ili kukusaidia nyumbani
au kazini.

Kwa habari zaidi juu ya kunusuru umeme na pesa nyumbani tazama
https://www.energy.gov.au/households/translations

Documents