[Somali] Hagaha kireystaha ee beekhaaminta biyaha iyo tamarta korontada