[Shona] Nzira shanu dzekuchengetedza magetsi nemari yenyu mudzimba