energy.gov.au

energy-theme-default

[Serbian/Српски] Ако имате проблема да платите рачун за струју и гас

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• Разговарајте са вашим достављачем. Број телефона ћете наћи на
рачуну
• Питајте достављача какву помоћ може да вам пружи због тога што не
можете на време да платите рачун
• Замолите достављача да направи план плаћања да можете да
отплаћујете рачун током дужег периода или да вам омогући да редовно
плаћате мање износе
• Придржавајте се плана да се заштитите од искључења, плаћања камате
и додатне наплате због кашњења у плаћању
• Питајте да ли постоје државне повластице или попусти да вам помогну
да платите рачун за струју и гас код куће или на послу.

За више информација о штедњи енергије и новца код куће, погледајте: https://www.energy.gov.au/households/translations