energy.gov.au

energy-theme-default

[Serbian/Српски] Ако имате проблема да платите рачун за струју и гас

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• Разговарајте са вашим достављачем. Број телефона ћете наћи на

рачуну

• Питајте достављача какву помоћ може да вам пружи због тога што не

можете на време да платите рачун

• Замолите достављача да направи план плаћања да можете да

отплаћујете рачун током дужег периода или да вам омогући да редовно

плаћате мање износе

• Придржавајте се плана да се заштитите од искључења, плаћања камате

и додатне наплате због кашњења у плаћању

• Питајте да ли постоје државне повластице или попусти да вам помогну

да платите рачун за струју и гас код куће или на послу.

За више информација о штедњи енергије и новца код куће, погледајте: https://www.energy.gov.au/households/translations