energy.gov.au

energy-theme-default

[Persian/Farsi] نرژی وپول در خانه نج اقدام هوشمندانه برای صرفه جوئی در مصرف

5 bright ideas for saving energy and money in your home

Publisher

Department of the Environment and Energy

Date

با بالا رفتن قیمت برق، بسیاری از ما ها بدنبال راه هائی برای استفاده کمتر از انرژی در منزل هستیم. خبر خوش این است که کارهای ساده و متعدی هست که اکنون می توان آنها را بدون آنکه هزینه ای برای شما در بر داشته باشد انجام داد. با استفاده از برخی از این اقدامات و تغییر دادن چند چیز در عادات روزانه، می توانید بدون اینکه راحتی خود را قربانی کنید در پول صرفه جوئی کرده و به محیط زیست هم کمک کنید.

1
به حد اقل رساندن استفاده از آب داغ

آب داغ 25 درصد از متوسط قبض انرژی خانوار را تشکیل می دهد. راه های کاهش آن عبارتند از شستن لباس در آب سرد و صبر کردن تا اینکه ماشین رختشوئی پر شود و فقط هنگامی از ماشین ظرفشوئی استفاده شود که کاملا پر شده باشد، استفاده از سردوشی های با جریان کم (هزینه خود را در مدت زمان کوتاهی در می آورد) و مدت دوش گرفتن را کم کردن.

2
استفاده از وسایل برقی کارا

وسایل خانگی تا یک سوم قبض انرژی شما را تشکیل می دهند. اگر می خواهید یخچال، فریزر، ظرفشوئی، یا کولر نو بخرید به برچسب مصرف انرژی آن نگاه کنید—هرچه تعداد ستاره بیشتری داشته باشد، مصرف انرژی آن کمتر است. مدل های با تعداد ستاره زیادتر ممکن است قدری گرانتر باشند، ولی انتخاب مدل های ارزانتر و با کارائی انرژی کمتر باعث می شود در دراز مدت گرانتر تمام شوند.

3
از وسایل خانگی عاقلانه استفاده کنید

وقتی که دستگاه ‘کار نمی کند’ مصرف برق آن بخصوص در مورد مایکرو ویو ها، تلویزیون ها و دستگاه های بازی الکترونیکی می تواند بالغ بر 10 درصد قبض برق شما باشد. اگر چراغ کوچک یا ساعت آن روشن باشد—دارد انرژی مصرف می کند. وقتی کار نمی کنند، با خاموش کردن کلید اصلی در پریز روی دیوار و با رد کردن یخچال و فریزر اضافی که مورد نیاز نیستند و خشک کردن لباس ها بر روی بند به جای استفاده از دستگاه خشک کن برقی مصرف برق آنها را کم کنید.

4
سرد و گرم کردن مؤثر خانه

برای افزایش هر درجه گرما یا کاهش هر درجه سرما، به مصرف انرژی بین 5 تا 10 درصد اضافه می شود. برای اینکه قبض شما کنترل شود، ترموستات بخاری را در زمستان بین 18–20 و در تابستان بین 25–27 درجه سانتی گراد قرار دهید. با بستن درهای داخلی و فقط گرم یا خنک کردن اتاق هائی که استفاده می کنید، می توانید از مصرف انرژی بهترین استفاده را ببرید.

5
بستن روزنه های خانه تان

بستن روزنه های خانه تان راهی ارزان و آسان برای نگهداری راحتی خانه و صرفه جوئی در هزینه های گرم و سرد کردن آن تا یک چهارم می باشد. پر کردن شکاف  های پیرامون درها، کف، پنجره ها و تخته های قسمت پائینی دیوار ها و استفاده از ‘لوله های’ پارچه ای پر شده ازماسه و یا پارچه برای پر کردن شکاف ها کار هائی است که ‘خود شما می توانید انجام دهید’.

آیا می خواهید بیشتر بدانید و بیشتر صرفه جوئی کنید؟

راهنمائی های متعددی در زمینه کارائی انرژی، تلفات، آب، و آمد وشد و همچنین اطلاعاتی پیرامون کمک دولتی در تارنمای www.energy.gov.au به زبان انگلیسی مو جود است.