energy.gov.au

energy-theme-default

[Macedonian/Македонски] Ако имате проблем да ги платите вашите сметки за струја и гас

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• Разговарајте со вашата компанија за струја или гас. Нејзиниот
телефонски број е на вашата сметка
• Ако не можете да ја платите сметка навреме, прашајте ги за поддршка во
тешка финансиска ситуација (hardship support)
• Побарајте да ви направат план на плаќање (payment plan), да плаќате во
подолг временски период или да правите редовни помали уплати
• Плаќајте според планот за да се заштитите од исклучување, плаќање на
интерес и на додатоци за задоцнето плаќање
• Прашајте дали има владини попусти (concessions) за да ви помогнат
дома и на работа.

За повеќе информации за штедењето енергија и пари во вашиот дом
видете на:  https://www.energy.gov.au/households/translations