energy.gov.au

energy-theme-default

[Dari دری ] رهنمود کرایه نشینان برای صرفه جویی در مصرف انرجی و آب

A renter's guide to saving energy and water

Publisher

Department of the Environment and Energy

Date

برای اینکه رهنمودهای صرفه جویی در مصرف انرجی و آب را در خانه به کار ببرید ضرورت نیست که صاحب آن خانه باشید. نزدیک به یک سوم از استرالیائی ها در خانه های کرایه ای بود و باش دارند، و در حالی که برای تغییر دادن خانه کرایه ای محدودیت هایی وجود دارد، راه هایی هم هست که بتوان بل ها و اثر مضر بر محیط زندگی را کم کرد حتی اگر قادر به استفاده از صفحات خورشیدی و تانک های انبار آب باران نباشید. درحقیقت، از قدم های مؤثری که می توانید برای صرفه جویی در انرجی و آب بردارید این است که در عادات روزانه خود تغییر اندکی بدهید بی آنکه برای شما اصلاً مصارفی هم در برداشته باشد.

اینکه شما خانه ای را برای مدت کوتاه و یا طولانی کرایه کرده باشید، بسیار چیزهای ساده و با مصارف کم وجود دارند که می توانید با استفاده از آنها مصرف انرجی و آب خود را کاهش دهید و صد ها دالر هم در هر سال صرفه جویی کنید بی آنکه شیوه زندگی راحت خودتان را قربانی کنید.

مفکوره هایی برای صرفه جویی در مصرف انرجی   

استفاده مؤثر از انرجی (که برخی اوقات به آن مصرف مؤثر انرجی هم می گویند) کلا راجع به این است که برای انجام یک کار معین، در عین اینکه برای شما راحت و مناسب هم باشد، کمتر انرجی مصرف کنید. این قدم های عملی را بردارید تا مصرف انرجی خانوار و بل هایتان را کم کنید.

از سامان ها و وسایلی استفاده کنید که از انرجی بطور مؤثر استفاده می نمایند. سامان ها و وسایل خانگی 30 فیصد از مصرف انرجی خانه شما را در بر می گیرند، بنا بر این، نوع سامانی که از آن استفاده می کنید تفاوت هنگفتی در مصرف انرجی و بل های شما خواهد داشت.  اگر شما می خواهید سامان نویی خریداری کنید، نوعی را بخرید که بطور مؤثر از انرجی استفاده می کند.  به برچسب درجه بندی   (Energy Rating Label)    آن از لحاظ مصرف انرجی که روی سامان است توجه کنید تا بدانید تا چه حد در مصرف انرجی کارائی دارد–هرچه تعداد ستاره ها بیشتر باشد صرفه جویی شما در مصرف انرجی و پولی که بابت آن می دهید بیشتر خواهد بود.

کنترول شرایط آب و هوایی تان. قریب به 40 فیصد از مصرف انرجی خانه برای گرم کردن و خنک کردن است. در زمستان، تنظیم ترموستات بخاری خانه را بین 18 تا 20 درجه سانتی گراد (سلسیوس) در نظر بگیرید. در تابستان، کوشش کنید که ترموستات دستگاه خنک کننده را روی 25 تا 27 درجه سانتی گراد (سلسیوس) بگذارید. بسته به اینکه ترموستات یک درجه بالا (و یا پائین) تنظیم شود، به اندازه 5 تا 10 فیصد در مصارف انرجی خانه تان برای خنک کردن و یا گرم کردن مؤثر می باشد. وقتی که دستگاه تنظیم حرارت (ایر کاندیشنر  —کولر) و یا دستگاه بخاری روش است دروازه اتاق هایی که از آن ها استفاده نمی کنید را ببندید و درز و شکاف ها را بپوشانید.

ترک ها و شکاف ها را مسدود کنید. با مسدود کردن نشتی و شکاف های خانه خود و جلوگیری از نشت هوای گرم یا سرد به بیرون خانه، می توانید تا 25 فیصد از بل های انرجی خود کم کنید. کوشش کنید از خریطه های باریک و بلند (مار مانند) که از شن انباشته شده استفاده کنید تا مانع شوید از زیر دروازه ها یا کلکین ها، شکاف های بین تخته های کف اتاق ها، و همچنین تخته های چوبی پایین دیوارها هوا به بیرون و درون نشت کند. اگر خواستید نشتی هوا را با مسدود کردن شکاف ها بر طرف کنید اول توافق صاحبخانه خود را بخواهید.

کارایی کلکین ها را بهتر کنید. با استفاده از پرده ها و پوش های کلکین ها با حفظ هوای آرام در حد فاصل بین کلکین (شیشه) و پرده یا پوشش کلکین (bpnds ) از تلف شدن حرات مانع شوید. زمستان ها وقتی هوا آفتابی است می توانید پرده ها را کنار بزنید تا آفتاب به درون بتاید و آنجا را گرم کند و پیش از تاریک شدن آنها را دو باره سرجای خود بکشید. همین طور خوب است که در هنگام گرمای شدید هوا در تابستان ها، پرده ها را در عین گرمای روز ببندید.

بجای استفاده از دستگاه خنک کننده (ایرکاندیشنر  —کولر) خوب است از بادپکه استفاده شود. بادپکه های سقفی یا پایه دارد هر ساعت فقط یک سنت انرجی مصرف می کنند و اگر آن ها را با دستگاه های خنک کننده (ایرکاندیشنر  —کولر) مقایسه کنید، بسیار کمتر باعث ایجاد گازهای گرمخانه ای می شوند. بادپکه باعث می شود هوا به جریان بیفتد و می توان از آن برای مؤثرتر کردن دستگاه های خنک کننده و یا پخش هوای گرم (بخاری) استفاده کرد و کارایی بخاری را در زمستان بیشتر نمود.

گروپ های معمولی برای روشنایی را با گروپ های کم مصرف عوض کنید. قریب به 12 فیصد از مصرف انرجی خانه برای روشنایی است.  با استفاده از گروپ های کم مصرف برای روشنایی و استفاده موثر از روشنایی می توانید مصارف روشنایی خانه خود را به نصف تقلیل دهید. عوض کردن گروپ های معمولی قدیمی با گروپ های فشرده فلورسنت (CFLs  ) یا گروپ های دیود diodes (LEDs) یکی از راه های مؤثر برای صرفه جویی در مصارف انرجی است. مصرف گروپ های فلورسنت CFLs   قریب به 20 فیصد از گروپ های معمولی است و بین 4 تا 10 برابر آنها دوام دارند.

برق دستگاه ها وقتی به حال انتظار   (Standby)   هستند. بسیاری از سامان ها و دستگاه های برقی مانند تیلفون، چارجرها، دستگاه های بازی، دیش های مایکروویو و استریو ها وقتی هم که مورد استفاده نیستند باز هم برق مصرف می کنند. این برق مصرفی وقتی که دستگاه ها در حال انتظار   (Standby)   هستند 10 فیصد از مصارف برق خانه شما را در بر می گیرند. اگر وقتی از سامان ها و دستگاه ها استفاده نمی کنید آن ها را در محل سوکت برق در دیوار گل کنید هم در مصرف انرجی و هم در پول خود صرفه جویی می کنید. اگر این سامان ها و دستگاه ها یک چراغ خُرد و یا ساعت دارند بنا بر این برق مصرف می کنند.

یخچال ها و فریزر ها حد درست حرارت یخچال شما باید بین 3 تا 5 درجه سانتی گراد (سلسیوس) باشد. یا برای فریزر ها این رقم بین منفی 15 و منفی 18 درجه سانتی گراد (سلسیوس) می باشد. برای هر درجه حرارتی که سرد شوند، 5 فیصد به مصرف آن ها علاوه می شود. برای اینکه کارایی یخچال و فریزر خود را بیشتر کنید، اگر در درون آنها یخ جمع شده آن ها را خارج کنید و بین چیزهایی که در فریزر می گذارید 5 تا 8 سانتی متر فاصله قائل شوید تا تهویه به درستی صورت گیرد. اگر یخچال اضافی در خانه دارید، وقتی از آن استفاده کنید که بدان ضرورت داشته باشید.

شستن و خشک کردن کالا وقتی از ماشین کالاشویی استفاده می کنید، اگر از آب سرد، و کمترین سیکل (دوران) ممکن آن استفاده کنید ، میزان آب را هم برحسب مقدار کالا تنظیم کرده و صبر کنید تا اینکه به قدر کافی کالا برای شستن جمع شود، در مصرف انرجی و آب صرفه جویی می شود. لباس ها را روی بند انداخته و خشک کنید نه اینکه از دستگاه خشک کنندۀ لباس استفاده کنید  —روی بند خشک کردن خرجی ندارد.

  رهنمود های مربوط به صرفه جویی در آب   

  اگر در مصرف آب صرفه جویی کنید به این معنی است که هر قطره آب و هر دالر مصرفی به حساب می آید. اقدامات زیادی را می توان انجام داد تا عاقلانه در خانه و باغچه از آب استفاده نموده و آب را برای آیندۀ مان حفظ کنیم.

   سعی کنید دستگاه هایی که آب مصرف می کنند و نل ها و چیزهایی که بطور ثابت نصب می شوند کارایی داشته باشند. وقتی یک سامان نو می خرید یا نصب می کنید، توجه داشته باشید که از مدل هایی باشد که بطور مؤثر (کارا) از آب استفاده می کند. برچسب مربوط به درجه بندی موسوم به ( (Water Efficiency Labelling and Standards—WELS را برای کارایی در مصرف آب و استندارد های آن را بنگرید.

  از نل (دهن شیر) آب بطور مؤثر استفاده کنید. یک نل آب که در هر ثانیه یک قطره آب از آن بچکد، بیش از 12000 لیتر در سال آب هدر می دهد. با رفع نشتی نل آب در زودترین وقت ممکن، در مصرف آب صرفه جویی کنید. با نصب دستگاه تهویه آب aerators (صافی) در مصرف آب صرفه جویی می شود. صافی ها از جریان آب کم کرده و می توان آن ها را در درون نل آب یا بیرون آن نصب کرد. اگر خواستید این کار را بکنید قبلا توافق صاحبخانه را جلب کنید.

  استفاده از سرشاور با مصرف آب مؤثر (کارایی در مصرف آب) اگر سرشاوری شما قدیمی است و آب زیاد مصرف می کند، کوشش کنید از صاحبخانه بخواهید آن را با مدل هایی که کم مصرف هستند عوض کند چون این ها قریب یک سوم انواع قدیمی آب مصرف می کنند و در هر سال بیش از 160 دالر در بل آب شما صرفه جویی می شود.

  فلش توالت ها (تشناب) اگر توالت شما دارای دو فلش است، هر وقت ممکن باشد از نیم فلش آن استفاده کنید.  اگر صاحبخانه شما می خواهد توالت دارای یک فلش را با دو فلشی عوض کند، به او پیشنهاد کنید که مدل های کم مصرف آن را انتخاب کند چون در هر روز برای هر نفر 55 لیتر آب صرفه جویی می شود. اگر این کار را نمی کند، شما می توانید یک چیزی که حجم آب را کم کند بخرید و یا اینکه از یک بوتل پلاستیکی که پر از آب است استفاده و آن را در مخزن آب دستگاه توالت قرار دهید تا حجم آب مصرفی را کم کنید.

  مصرف آب را برای باغچه خانه کم کنید. یک چمن سبز معمولی می تواند 90 فی صد آب باغچه خانه را مصرف کند. برای کم کردن مصرف آب می توانید دستگاه چمن زن (مُوِر) را طوری تنظیم کنید که ارتفاع چمن 4 سانتیمتر یا بیشتر باشد. همچنین می توانید با استفاده از روش های آبیاری درست و انتخاب گل و گیاهی که به تشنگی مقاوم باشند و آب زیاد نخواهند هم در مصرف آب صرفه جویی کنید.

   منابع کمکی برای کرایه نشینان

   با بنگاه معاملات ملکی و یا صاحبخانه خود صحبت کنید.

   مرمت ها، سرویس و نگهداری، بشمول هر نوع بهبود در پایداری محیط زیست معمولا محتاج کسب اجازه (و تمویل) صاحبخانه تان است. هر ایالت (state) و سرزمین (territory) استرالیا برای کرایه نشین ها قانون متفاوتی دارد، بنا بر این مهم است که تحقیق لازم را به عمل آورده و قبل از انجام هر نوع تغییری در ملک از صاحبخانه خود کسب اجازه کنید.
   وقتی به صاحبخانه و یا نماینده بنگاه معاملات ملکی مراجعه می کنید یک چیز را باید به خاطر بسپارید و آن این است که بهبودی برای پایداری محیط زیست ممکن است کمک های زیر را در بر داشته باشد:

   پس دادن پول و مساعدت دولت طرح های متعددی برای باز پس دادن پول و مساعدت مالی برای صاحبخانه ها برای اقدامات اصلاحی در جهت پایداری محیط زیست دارد. برای اینکه به درخواست شما از مالک مساعدت شود می توانید خودتان قدری برای مالک خانه تحقیق کنید تا بدانید در بخش مساعدت ها و یا باز پرداخت های ما با توجه به وضعیت خاص شما چه چیزهایی را می توان ادعا کرد.

   کسر از مالیات بسیاری از اقدامات در خانه و همچنین مرمت ها و نگهداری، مشمول کسر از مالیات می باشند.  شما می توانید به رهنمود اداره مالیه استرالیا برای مالکین خانه های کرایه ای مراجعه کرده ببینید کدامیک از اقلام در مورد خانوار شما کاربرد دارد و هر نوع خبر خوشی یافتید آن را به صاحبخانه خود بدهید.

   مزایا از لحاظ سرمایه گذاری اگر صاحبخانه شما خانه اش را اصلاح کند تا در مصرف انرجی و آب صرفه جویی شود، نماید، ارزش خانه او بالا تر می رود و برای خریداران و یا کرایه نشینان در آینده جالب تر خواهد شد.

    یادتان باشد هر پیشنهادی که به مالک و یا به نماینده او در بنگاه معاملات ملکی می دهید بطور تحریری باشد. همچنین فکر خوبی است که برای ایجاد تغییرات و یا اصلاحات همه تقاضا ها و یا توافق هایی که از جانب مالک خانه و یا نماینده او در بنگاه معاملات ملکی دریافت می کنید را نزد خود حفظ نمائید .

    آیا می خواهید بیشتر بدانید و صرفه جوئی نمائید؟

    طیف وسیعی از رهنمود های عملی در مورد انرجی، زباله، آب، آمد و رفت مؤثر و همچنین معلومات راجع به کمک های دولت به لسان دری Dari در ویبسایت زیر موجود می باشد:  www.energy.gov.au .

    سلب مسئولیت قانونی

    دولت کامنولت اصالت اسنادی که ترجمانی می شود را تضمین نمی کند و نظری هم در مورد درستی و یا نادرستی معلومات مندرج در اسناد اولیه یا این ترجمانی ابراز نمی نماید. دولت کامنولت در رابطه با این ترجمه، بشمول درست بودن ترجمانی، هیچ تضمینی نمی نماید. دولت کامنولت و کارمندان و مأمورین و نمایندگان او در قبال صدمه و افگار شدن فردی به علت اینکه کسی بطور مستقیم و یا غیر مستقم به این ترجمه اتکا یا استفاده کرده هیچ نوع مسئولیت قانونی ندارند چه این اتکا و استفاده بر مبنای اطلاعات باشد و چه اینکه رهنمود و صلاحدید توسط یکی از ادارات دولتی ارائه شوند

    This translation was funded as part of the Australian Government Multicultural Access and Equity policy.