energy.gov.au

energy-theme-default

[Croatian/Hrvatski] Аko imate problema s plaćanjem računa za struju i plin

if you are having trouble paying your electricity and gas bills

Publisher

Australian Government

Date

• Razgovarajte s vašim opskrbljivačem. Broj telefona ćete naći na računu
• Pitajte opskrbljivača kakvu pomoć vam može pružiti zbog toga što ne možete
na vrijeme platiti račun
• Zamolite opskrbljivača da napravi plan plaćanja kako biste mogli otplaćivati
račun tijekom dužeg razdoblja ili da vam omogući redovito plaćanje manjih
iznosa
• Pridržavajte se plana kako biste se zaštitili od isključenja, plaćanja kamate i
dodatne naplate zbog kašnjenja u plaćanju
• Pitajte je li postoje državne povlastice ili popusti koji će vam pomoći platiti
račun za struju i plin kod kuće ili na poslu.

Za daljnje obavijesti o štednji energije i novca kod kuće, posjetite
https://www.energy.gov.au/households/translations

Documents