energy.gov.au

energy-theme-default

[Malay/Bahasa Melayu] 5 cadangan yang cerdik untuk menjimatkan tenaga dan wang di rumah anda

Date

Dengan peningkatan harga tenaga, kebanyakan orang sedang mencari jalan untuk mengurangkan penggunaan tenaga di rumah. Berita yang baik adalah bahawa terdapat banyak perkara yang mudah, tanpa kos yang anda boleh lakukan sekarang. Dengan mencuba beberapa cadangan berikut dan melakukan beberapa perubahan kepada tabiat harian, anda boleh menjimatkan wang dan membantu alam sekitar tanpa menjejaskan keselesaan.

[Macedonian/Македонски] 5 светли идеи за заштеда на енергија и пари во вашиот дом

Date

Како што цените на енеригијата се зголемуват, многумина од нас бараме начини да користиме помалку енергија во нашиот дом. Добрата вест е дека постојат многу едноставни, бесплатни работи што можете да ги направите токму сега. Пробувајќи некои од следниве идеи и правејќи неколку промени во секојдневните навики, можете да заштедите пари и да и помогнете на животната средина без да го жртвувате комфорот.

[Chinese, Simplified/简体中文] 居家节能省钱的5个好点子

Date

随着电费提高,我们很多人开始寻找减少居家能耗的方法。好消息是现在你可以采取很多简单又不用花钱的做法。尝试这些方法并做出一些日常习惯上的改变,你可以在不牺牲舒适度的前提下既省钱又保护环境。

  1. 尽量减少使用热水

    家庭电费账单中平均有百分之二十五的电费是因为使用热水。减少的方法包括等衣服攒满时再洗、用冷水洗衣,仅在洗碗机装满的时候才用,安装流速低的喷头(节能所省下的钱很快就会抵得上购买时的成本)并且缩短淋浴时间。

  2. 选择高效能的电器

    家用电器消耗的电费最多可达到电费账单的三分之一。如果你打算购买新的冰箱、冷柜、电视机、 洗衣机、干衣机、洗碗机或空调,注意看能耗评级标签—星标的个数越多表示该产品的耗能越低。 星级高的型号会稍微贵一些,但是选用便宜些的低效能产品在长期来看会花费更多。

[Kurmanji/Kurmanci] 5 nêrînên geş ji bo hêvşandina ênêrgîyayê û drav li mala we

Date

Ji ber bilind bûna nirx, gelek ji me dixwezin rêyên li mal kêm kirina xercê ênêrgîyayê bibînin. Besa baş ew e, wekî gelek tiştên sade, belaş hene, ku tu niha dikarî bikî. Bi kar anîna çendekan ji van nêrînan û bi guhastina hinek edetên her roj, bêyî ku xweşîya xwe bikî cangorî, tu dikarî drav bihêvşînî û alî jîngehê bikî.

[Bosnian/Bosanski] 5 izvrsnih ideja da se štedi energija i novac u kući

Date

Kako cijene energije rastu, mnogi od nas tražimo načine kako da smanjimo potrošnju energije u kući. Na svu sreću postoji niz jednostavnih stvari koje možete odmah uraditi, a koje vas ništa ne koštaju. Probajući neke od navedenih ideja i unoseći nekoliko promjena u svakodnevne navike, možete uštedjeti novac i pomoći da se zaštiti okolina, a da pri tome ne morate žrtvovati svoju udobnost.

[Korean/한국어] 가정에서 돈과 에너지를 절약할 수 있는 5가지 현명한 방법

Date

에너지 요금이 인상됨에 따라 가정에서 에너지 사용을 줄일 수 있는 방법을 찾는 사람들이 늘어나고 있습니다. 희소식은 지금 당장 간단하고 비용이 들지 않는 다양한 방법을 시도해 볼 수 있다는 것입니다. 이러한 방법을 시도하고 생활 습관의 변화를 꾀함으로써 여러분은 편안함을 포기하지 않고도 돈 절약은 물론 환경도 살릴 수 있습니다.

  1. 온수 사용의 최소화

    온수는 평균 가정 에너지 요금의 약 25퍼센트를 차지합니다. 온수 사용을 줄이는 방법으로는 세탁 시 찬물을 사용하고, 수조가 다 찰 때까지 기다렸다가 빨래를 하며, 식기 세척기는 그릇이 꽉 찬 후에만 돌리고, 샤워기는 물줄기가 약한 것으로 달고 (곧 본전 회수가 가능함), 샤워 시간을 줄이는 것입니다.

[Kirundi] Ivyiyumviro bitanu vyiza vyo kugufasha kuziganya umuyagankuba n'amahera mu nzu yawe

Date

Kubera ibiciro biguma biduga, abatari bake muri twebwe bararondera uburyo nyabwo bwo gukoresha umuyagankuba muke imuhira. Iciza kihari ni uko hariho uburyo bwinshi kandi butazimvye ushobora gutangura gukoresha ubu nyene. Ukoresheje bimwe mu vyiyumviro bikurikira, ukongera ugahindura zimwe mu ngendo wari warimenyereje, woziganya amahera kandi ugakingira n'ibidukikije ata co wiyimye.

Green Lease Handbook

Date

The Green Lease Handbook complements the Tenant's Guide and contains more detailed legal and technical information.

Tenant's Guide to Green Leases

Date

The guide provides an overview of the basic concepts and elements of Green Leasing, to assist private tenants to achieve better environmental outcomes from the leasing and on-going management of their office space.